Aşağıda belirtilen tüm kategorilerdeki “İlan Verme Kuralları” tüm üyelerimiz için geçerlidir. İlan girişinde bulunan üye, ilan verme kurallarına ve üyelik sözleşmesinde belirtilen kurallara uymayı, kanun ve yönetmelikler başta olmak üzere mevzuat gereği tüketiciyi aldatma ihtimali taşıyan açıklamalara ilanda yer vermemeyi kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

sahibindenairsoft.com portalında ilanının verilmesi yasak olan ürünlerin güncel listesine Yasaklı Ürünler Listesi sayfasından ulaşılabilir. SAHİBİNDEN AIRSOFT, ilanı verilmesi yasaklı ürünlere, portalın ilgili bölümlerinde yapacağı açıklamalar doğrultusunda eklemeler yapabilir. “Üye”, ilanı yasaklı ürünleri güncel olarak takip etmeli, yasaklı olmayan ürünlere ilişkin ilan vermelidir. sahibindenairsoft.com’da yayınlanmış ilanlar, ilan sahipleri tarafından yayından kaldırıldığında ya da ilan verme kurallarına ve/veya kullanım koşullarına aykırılık nedeniyle SAHİBİNDEN AIRSOFT tarafından yayından kaldırıldığında; “Üye” ilanı hakkında bir hak iddia edemez.

Kullanıcı’lar, “Portal” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden “Üye” veya “SAHİBİNDEN AIRSOFT”un amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür. İlan veren Üye tarafından girilmiş bulunan ilanlardaki iletişim bilgileri sadece ilan hakkında bilgi almak için iletişim kurulması amacıyla kullanılabilir. İlanda yer alabilecek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında koruma altında olan ilan verene ait veya üçüncü kişilere ait kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler, başkaca bir amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz, başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanamaz, işlenemez, dağıtılamaz, başkaca veri tabanlarına aktarılarak üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

İlan verenler, ilanlarından SAHİBİNDEN AIRSOFT tarafından uygun görülenlerin; sosyal medyada, basın bülteninde ve sair mecralarda yayınlanmasına onay vermektedir.

İlan Verme Kuralları – İkinci El ve Sıfır Alışveriş

 1. 18 Yaşından küçükler ebeveynlerinin denetiminde ve gözetiminde Sahibinden Airsoft platformunu kullanabilir ancak ilan veremezler. Sahibinden Airsoft üzerinden 18 yaşından küçüklere satış yapmak yasaktır. Aksi harekette bulunan kullanıcının/kullanıcıların belirlenmesi durumunda kullanıcı/kullanıcılar platformdan uzaklaştırılacaktır. 18 yaşından küçüklerin Sahibinden Airsoft platformunu kullanımları kendilerinin ve ebeveynlerinin sorumlulukları altındadır.
 2. Yasaklı Ürünler Listesi”nde yer alan ürünlerle ilgili ilan verilemez.
 3. Satılan ürünlerin kalitesi, sağlamlığı, çalışırlığı vb. gibi durumlar tamamen satıcı ile alıcı arasındaki güven esasına dayalıdır. Sahibinden Airsoft, bu ve benzeri konularda hiçbir sorumluluk taşımaz.
 4. İlan açıklamalarında sunulan bilgilerin güncelliği, doğruluğu, bütünlüğü ve/veya kalitesi konusunda sorumluluk satıcıya aittir. Sahibinden Airsoft, bu ve benzeri konularda hiçbir sorumluluk taşımaz.
 5. Satıcı ve Alıcı arasında oluşabilecek hiçbir olumsuz durumdan Sahibinden Airsoft sorumlu değildir.
 6. İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde sadece ürün hakkındaki bilgiler yer almalıdır.
 7. İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde reklam içerikli yazı yazılmaması, link ve fotoğraf eklenmemesi gerekmektedir.
 8. Yayınlanmak istenen ilanlarda kullanılan fotoğraflar ve videolar, satılan ürüne ait olmalıdır.
 9. İlan girişlerinde belirtilen kriterlerde (fiyat, model vb.) doğru bilgiler yer almalıdır.
 10. Eklenen fotoğrafların içeriğinde firma logoları veya farklı e-ticaret web sitelerinin link ya da isimleri, ürüne ait fotoğraf yerine kampanya yazısı, telefon numarası veya farklı web sitelerinin link, logo ya da isimleri yer almamalıdır.
 11. Sistem içerisindeki farklı bir kullanıcının ilanının fotoğrafları kullanılmamalıdır.
 12. sahibindenairsoft.com’da bir ürüne ait sadece bir ilan verilebilir. Yayında olan bir ilanın aynısı ikinci kez verilemez. Bu ve buna benzer faaliyeti gösteren üyelerin bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya iptal edilebilir.
 13. Sahibi olduğunuz ürünlerin satışına yönelik ilanlar verilebilir. Ön sipariş ilanları yayınlanamaz.
 14. Girilen bir ilanın aynısı, ilk girilen ilan silinerek sisteme yeniden girilemez. Bir ilanın silinip sisteme tekrar yeni baştan girilmesi ve benzeri nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren üyelerin bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya iptal edilebilir.
 15. Her farklı renk, model veya boyutta olan ürün için ayrı bir ilan girişi yapılması gerekmektedir. Örnek: Farklı beden ya da farklı renkleri olan ürünlerde ayrı ilan girişi yapılması gereklidir. Aynı ilan altında tüm ayakkabı numaraları ve renkleri vb. farklılaştıran unsurlar belirtilemez.
 16. Her bir ilan için farklı resimler kullanılmalıdır, aynı resim ikinci bir ilanda kullanılamaz.
 17. Satılık ürünler için temsili fiyat verilmemelidir.
 18. Satılık olarak verilmek istenilen ilanlarda, eğer ilgili kategori mevcut değilse “Diğer” kategorisinde ilan verilmelidir.
 19. İlanların açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. Telefon numarası ve kullanıcı adı sadece “Satıcı Bilgileri” bölümünde yayınlanmalıdır.
 20. Airsoft silahların satışında açıklama bölümüne “Ateşli silaha çevrilemez, 18 yaşından küçüklere satılamaz.” ibaresinin eklenmesi gerekmektedir.
 21. Satılık kategorisindeki ilan başlığı veya açıklamasında “alınır”, “aranıyor” vb. ibarelere yer verilemez.
 22. Satış işleminin devam ettiği izlenimi yaratan ya da tüketiciyi aldatma ve yanıltma ihtimali yaratabilecek “opsiyonlanmıştır’, “kaporası alınmıştır”, “satılmıştır”, “ilginiz için teşekkürler” gibi ya da bunlara benzer anlamda ibareler içeren ilanlar yayına alınmaz, yayında olan ilanlar yayından kaldırılır.
 23. Sahibinden Airsoft platformuna giriş yapan ve/veya herhangi bir şekilde platformu kullanan kişi ve/veya kişiler site alt bölümünde (footer) açıkça belirtilmiş/sunulmuş olan Kurallar & Politikalar sayfalarında bulunan hükümleri okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırlar. Portal kullanıcısının belirtilen sayfada sunulan Kural & Politikalara bir itirazı olması ve/veya rızası olmaması durumunda sahibindenairsoft.com websitesini kullanmayı bırakabilir ve Sahibinden Airsoft platformundan dilediği zaman ayrılabilir.
 24. İlan verme aşamasında, ilana ait sahibindenairsoft.com tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler ilan veren tarafından sonradan değiştirilemez, ilan veren bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. sahibindenairsoft.com hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, belirlediği kriterlerde zaman içinde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle belirlediği kriterleri tüm ilanlara uygulama hakkını saklı tutmaktadır.
 25. Web sitesi içeriği değişebilir ve/veya hiçbir kişi ve/veya kurum/firma için bağlayıcı değildir.
 26. Sahibinden Airsoft, ilan/ilanlar ve/veya sayfa/sayfaların bazı kısımlarını ve/veya içeriğin tamamını özel bir bildirimde bulunmadan ve/veya bu sayfada yazılı kurallara aykırı olduğu takdirde değiştirme, içeriğe eklenti yapma, silme ve/veya yayını geçici ve/veya sürekli olarak kaldırma hakkını saklı tutar.
 27. Sahibinden Airsoft’u kullanan ve/veya ilan vermek isteyen ve/veya ürün almak isteyen tüm satıcılar ve/veya alıcılar bu kuralları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılır.
 28. İşbu İlan Verme Kuralları, bu açıklamayla ilintili web sitesinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmelidir. Bu metnin bazı maddeleri ya da metindeki bir takım ifadeler, yürürlükteki mevzuata kısmen ve/veya tamamen uymuyorsa, kısmen ve/veya tamamen uymaz hale gelmişse, bu durum belgenin/metnin geri kalan kısmının içerik ve/veya geçerliliğini etkilemez.

SORUMLULUK REDDİ

Sahibinden Airsoft, ikinci el airsoft malzemelerinin satışını gerçekleştirmek için kurulmuş ücretsiz ve bağımsız bir platformdur. Sahibinden Airsoft web sitesinde bulunan tüm ürünler kendi sahipleri tarafından satılmaktadır ve Sahibinden Airsoft’un satıcı ve/veya alıcılarla herhangi bir bağı bulunmamaktadır. Satış ve/veya alış işlemleri karşılıklı güven esasına dayalıdır. Ürünler ve/veya satış/alış ile ilgili doğacak olan herhangi bir problemden Sahibinden Airsoft sorumlu tutulamaz.

Son Güncelleme Tarihi: 21.12.2021